Dostava je možna na spodnje poštne številke po okvirnem urniku.

Dostava izven Slovenije ni možna. Za dodatne informacije nas kontaktirajte na infoetrgovina@kz-sevnica.si

Dostava je brezplačna za naročila nad 60€.

V kolikor vaše lokacije ni na seznamu, nas kontaktirajte in poskusili se bomo dogovoriti.

Št. pošte Naziv pošte
1000 Ljubljana pon. – petek od 9-13 ure
1210 Ljubljana – Šentvid pon. – petek od 9-13 ure
1211 Ljubljana – Šmartno pon. – petek od 9-13 ure
1215 Medvode pon. – petek od 9-13 ure
1216 Smlednik sreda, petek med 9 -13 uro
1217 Vodice sreda, petek med 9 -13 uro
1218 Komenda sreda, petek med 9 -13 uro
1230 Domžale sreda, petek med 9 -13 uro
1231 Ljubljana – črnuče pon. – petek od 9-13 ure
1233 Dob ponedeljek,petek med 9-13 uro
1234 Mengeš ponedeljek,petek med 9-13 uro
1235 Radomlje ponedeljek,petek med 9-13 uro
1236 Trzin pon. – petek od 9-13 ure
1241 Kamnik sreda, petek med 9 -13 uro
1251 Moravče petek med 9-13 uro
1252 Vače petek med 9-13 uro
1260 Ljubljana – Polje pon. – petek od 9-13 ure
1261 Ljubljana – Dobrunje pon. – petek od 9-13 ure
1262 Dol pri Ljubljani pon. – petek od 9-13 ure
1270 Litija sreda med 10 -14 uro
1273 Dole pri Litiji sreda med 10 -14 uro
1274 Gabrovka torek,četrtek med 9-13 uro
1275 Šmartno pri Litiji sreda med 10 -14 uro
1290 Grosuplje pon. – petek med 9-13 uro
1291 Škofljica pon. – petek med 9-13 uro
1292 Ig pon. – petek med 9-13 uro
1293 Šmarje – Sap pon. – petek med 9-13 uro
1294 Višnja Gora pon. – petek med 9-13 uro
1295 Ivančna Gorica pon. – petek med 9-13 uro
1296 Šentvid pri Stični pon. – petek med 9-13 uro
1301 Krka pon. – petek med 9-13 uro
1303 Zagradec pon. – petek med 9-13 uro
1351 Brezovica pri Ljubljani pon. – petek med 9-13 uro
1360 Vrhnika pon. – petek med 9-13 uro
1410 Zagorje ob Savi sreda, petek med 9 -13 uro
1411 Izlake sreda, petek med 9 -13 uro
1412 Kisovec sreda, petek med 9 -13 uro
1420 Trbovlje sreda, petek med 9 -13 uro
1430 Hrastnik sreda, petek med 9 -13 uro
1431 Dol pri Hrastniku sreda, petek med 9 -13 uro
1432 Zidani Most pon. – petek med 9-13 uro
1433 Radeče pon. – petek med 9-13 uro
1434 Loka pri Zidanem Mostu pon. – petek med 9-13 uro
2000 Maribor pon. – petek med 9-13 uro
3000 Celje pon. – petek med 9-13 uro
3202 Ljubečna pon. – petek med 9-13 uro
3221 Teharje pon. – petek med 9-13 uro
3230 Šentjur pon. – petek med 9-13 uro
3256 Bistrica ob Sotli četrtek med 9- 13 uro
3270 Laško pon. – petek med 9-13 uro
3272 Rimske Toplice pon. – petek med 9-13 uro
3301 Petrovče sreda, petek med 9 -13 uro
3310 Žalec sreda, petek med 9 -13 uro
3311 Šempeter v Savinjski dolini ponedeljek,sreda med 9 -13 uro
3312 Prebold ponedeljek,sreda med 9 -13 uro
3313 Polzela ponedeljek,sreda med 9 -13 uro
3314 Braslovče ponedeljek,sreda med 9 -13 uro
3320 Velenje ponedeljek med 9 -13 uro
4000 Kranj sreda, petek med 9 -13 uro
4240 Radovljica sreda med 10 -14 uro
4260 Bled sreda med 10 -14 uro
4270 Jesenice sreda med 10 -14 uro
4280 Kranjska Gora sreda med 10 -14 uro
4290 Tržič sreda med 10 -14 uro
6310 Izola/Isola sreda med 10 -14 uro
6320 Portorož/Portorose sreda med 10 -14 uro
6330 Piran/Pirano sreda med 10 -14 uro
6333 Sečovlje/Sicciole sreda med 10 -14 uro
8000 Novo mesto sreda, petek med 9 -13 uro
8210 Trebnje sreda, petek med 9 -13 uro
8211 Dobrnič sreda, petek med 9 -13 uro
8212 Velika Loka sreda, četrtek, petek med 10 -14 uro
8213 Veliki Gaber sreda, četrtek, petek med 10 -14 uro
8216 Mirna Peč sreda, četrtek, petek med 10 -14 uro
8220 Šmarješke Toplice sreda, četrtek, petek med 10 -14 uro
8222 Otočec torek,sreda med 9-13 uro
8230 Mokronog pon. – petek med 9-13 uro
8231 Trebelno pon. – petek med 9-13 uro
8232 Šentrupert pon. – petek med 9-13 uro
8233 Mirna pon. – petek med 9-13 uro
8250 Brežice pon. – petek med 9-13 uro
8253 Artiče pon. – petek med 9-13 uro
8254 Globoko pon. – petek med 9-13 uro
8257 Dobova pon. – petek med 9-13 uro
8262 Krška vas pon. – petek med 9-13 uro
8263 Cerklje ob Krki pon. – petek med 9-13 uro
8270 Krško pon. – petek med 9-13 uro
8272 Zdole pon. – petek med 9-13 uro
8273 Leskovec pri Krškem pon. – petek med 9-13 uro
8274 Raka pon. – petek med 9-13 uro
8275 Škocjan pon. – petek med 9-13 uro
8276 Bučka pon. – petek med 9-13 uro
8280 Brestanica pon. – petek med 9-13 uro
8281 Senovo pon. – petek med 9-13 uro
8283 Blanca pon. – petek med 9-13 uro
8290 Sevnica pon. – petek med 9-13 uro
8293 Studenec pon. – petek med 9-13 uro
8294 Boštanj pon. – petek med 9-13 uro
8295 Tržišče pon. – petek med 9-13 uro
8296 Krmelj pon. – petek med 9-13 uro
8297 Šentjanž pon. – petek med 9-13 uro
8310 Šentjernej torek,sreda med 9-13 uro
8311 Kostanjevica na Krki torek,sreda med 9-13 uro
8312 Podbočje torek,sreda med 9-13 uro
8330 Metlika sreda med 9-13 uro
8331 Suhor sreda med 9-13 uro
8333 Semič sreda med 9-13 uro
8340 Črnomelj sreda med 9-13 uro
8350 Dolenjske Toplice sreda med 9-13 uro
8351 Straža sreda med 9-13 uro
8360 Žužemberk torek, četrtek med 9-13 uro
8361 Dvor torek, četrtek med 9-13 uro