O nas

Kmečka zadruga Sevnica je ena izmed večjih zadrug v slovenskem prostoru. S svojo dejavnostjo deluje na širšem področju Posavja. Velik zadružni kapital, preko sto trideset zaposlenih delavcev, preko sto štirideset članov zadruge in osemsto kmetov s katerimi zadruga proizvodno sodeluje – vse to so osnova in moč za delo, poslovanje in nadaljnji razvoj zadruge.

Največji delež v poslovanju predstavlja trgovina, ki prispeva več kot polovico vseh prihodkov zadruge. Trgovinska ponudba je raznolika in pestra. V poslovalnicah vam nudimo od živil, kmetijskega repromateriala, gradbenega materiala do vrtnarskega in cvetličarskega programa. Trgovine imamo locirane v Sevnici, Tržišču, Krmelju, Šentjanžu, Dolenji vasi, Dobovi, na Studencu, Senovem, Bizeljskem in Bučki. Postali smo tudi uradni zastopnik za stroje NIUBO iz Španije ter semena poljščin BC INSTITUT iz Hrvaške.

Grajske mesnine, s klavniško dejavnostjo, s predelavo mesa in izdelki pod blagovno znamko Grajske mesnine, so podaljšek reproverige kmetijske proizvodnje in so s tega stališča pomembne tako za zadrugo kot za njeno širše okolje. Sveže meso iz lokalnih kmetij, številni mesni izdelki iz barjenega, poltrajnega in trajnega programa so asortiman, po katerem nas poznajo številni kupci širom Slovenije. Domače, sveže in proizvedeno po klasičnih postopkih – vse to so prednosti našega majhnega obrata, katere potrošniki zares cenijo.

Osnovno vodilo zadružnega poslovanja je sodelovanje s kmeti, ki pa se odraža v nakupni in prodajni poti, svetovanju, pomoči in skupnem delovanju. Tako smo razvili uslužnostno pitanje prašičev in govedi, odkup vseh tržnih viškov na kmetijah, predvsem mleka, mesa in lesa.

Kmečka zadruga Sevnica tako nadaljuje poslanstvo, ki ji je bilo dano skozi zgodovino. Skrbnost za kmete in njihove kmetije bo za nas vedno na prvem mestu. S tesnim sodelovanjem, modrimi odločitvami in pravimi potezami bo zadruga lahko uresničevala cilje, dosegla gospodarski napredek, rast in poslovne uspehe.